......................................................................................................................................................................................................................
I.E.S.U_descriptors4.png
Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Pigment Print on Photo Fiba 

70x50 cm

Editions 3-15 (available)

2011

zemnk'-iinkomo_2.png
I.E.S.U_descriptors.png
Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

I.E.S.U_descriptors2.png
Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

I.E.S.U_descriptors3.png
Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

ukufa-kukuqhutywa_2.png
I.E.S.U_descriptors5.png
Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Edition 1 of 15 (available)

2012

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Engraving and Gold Leaf on Found Wood

65,5 x 37 cm­

2016

I.E.S.U_descriptors6.png
Azinqandwa Iinkwenkwezi

Azinqandwa Iinkwenkwezi

Found wood engraving.
2012

I.E.S.U_descriptors7.png
Obotshiweyo uyinto yokudlala kwigwala / The chained become victim to cowards

Obotshiweyo uyinto yokudlala kwigwala / The chained become victim to cowards

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

obotshiweyo-uyinto-youkudlala-nakwigwala_2.png
Isizathu Esihle

Isizathu Esihle

Isizathu Esihle 

Installation View

2016

(Izizathu, Greatmore Gallery, 2016)

Isizathu Esihle

Isizathu Esihle

Isizathu Esihle (Installation view detail)

Engraving on Pine Wood with Gold Leaf and Enamel Paint

151 x 58 cm

2016

Zemnk' iinkomo / There go the cattle

Pigment Print on Photo Fiba 

70x50 cm

Editions 3-15 (available)

2011

Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Edition 1 of 15 (available)

2012

Isizathu Esihle IV

Isizathu Esihle IV

Engraving and Gold Leaf on Found Wood

65,5 x 37 cm­

2016

Azinqandwa Iinkwenkwezi

Found wood engraving.
2012

Obotshiweyo uyinto yokudlala kwigwala / The chained become victim to cowards

Pigment Print on Photo Fiba

70x50 cm

Editions 2-15 available

2011

Isizathu Esihle

Isizathu Esihle 

Installation View

2016

(Izizathu, Greatmore Gallery, 2016)

Isizathu Esihle

Isizathu Esihle (Installation view detail)

Engraving on Pine Wood with Gold Leaf and Enamel Paint

151 x 58 cm

2016

I.E.S.U_descriptors4.png
Zemnk' iinkomo / There go the cattle
zemnk'-iinkomo_2.png
I.E.S.U_descriptors.png
Inyeke kaSebe / Sebe’s Lip
I.E.S.U_descriptors2.png
Incasa yomsebenzi yinxaxheba kuvuno / Harvesting the taste of effort is an opportunity
I.E.S.U_descriptors3.png
Ukufa kukuqhutywa, impilo kuzenzela / Death is inevitable, life is what you make it
ukufa-kukuqhutywa_2.png
I.E.S.U_descriptors5.png
Phantsi komthunzi womqwashu / Beneath the milkwood tree shade
Isizathu Esihle IV
I.E.S.U_descriptors6.png
Azinqandwa Iinkwenkwezi
I.E.S.U_descriptors7.png
Obotshiweyo uyinto yokudlala kwigwala / The chained become victim to cowards
obotshiweyo-uyinto-youkudlala-nakwigwala_2.png
Isizathu Esihle
Isizathu Esihle